OBIEKTY UŻYTKOWE – PUR dla Instytucji, Przemysłu i Agro

Izolacje Pianą PUR – Większe Obiekty – Jeszcze Większe Oszczędności

Zrozumiałym jest, że im większe powierzchnie użytkowe i kubatury pomieszczeń, tym większe koszty eksploatacyjne obiektów. Analogicznie, im lepsze izolacje dużych obiektów, tym większe oszczędności w budżetach wymaganych do ich utrzymania w funkcjonalnej formie. W przedstawione izolacyjno-gabarytowe zasady ekonomiczne wpisują się budynki użyteczności publicznej, szkolnictwa i sportu oraz wielogabarytowe obiekty handlowe, hale produkcyjne i magazynowe czy zabudowa rolna.

Natrysk Pianki PUR w Obiektach Edukacyjnych

Izolacje natryskowe pianą PUR marki Lallafom USA prezentują nowe możliwości dla obiektów o przeznaczeniu edukacyjnym. Szkoły, uniwersytety i uczelnie sportowe w wysokim stopniu mogą wykorzystywać pożądane i oczekiwane możliwości w zakresie izolacji pianami PUR dla jeszcze lepszej funkcjonalności i tworzenia warunków przyjaznego klimatu nauczania. Możliwości zarówno w dziedzinie oszczędności budżetowych, komfortu i bezpieczeństwa użytkowania jak i w zakresie wielu innych korzyści:

 • Energooszczędność – niższe koszty utrzymania
 • Odciążenie budżetowe – zwiększone środki finansowe
 • Komfortowe warunki użytkowania
 • Wygłuszenie pomieszczeń otwarto-komórkową pianką PUR
 • Zabezpieczenie przed wodą, wilgocią, grzybicą i pleśnią zamknięto-komórkowa pianą PUR
 • Brak emisji Lotnych Związków Organicznych
 • Technologia izolacji pianą PUR przyjazna alergikom i astmatykom
 • Zdrowe powietrze i otoczenie przyjazne atmosferze nauczania
 • Przeciwdziałanie: gryzonie, insekty, kurz, roztocza, mikroorganizmy, zanieczyszczenia powietrza
 • Strefa ekologicznego bezpieczeństwa
 • Modernizacja istniejących obiektów pomniejszonym nakładem finansowym
 • Błyskawiczne docieplenia i izolacje pianami PUR w trakcie okresów wakacyjnych, ferii lub dni wolnych w okresie nauczania
 • Zredukowane nakłady i koszty inwestycji mechaniki grzewczej i klimatyzacyjnej
 • Konsultacja przedstawiciela technologii w zakresie doboru piany PUR i czasu realizacji prac izolacyjnych

Poliuretanowe Izolacje Natryskowe dla Budynków Infrastruktury Społecznej

Obiekty infrastruktury społecznej, to zabudowa o różnym uprzywilejowaniu i zbiorowym przeznaczeniu. Wysokiej jakości wszechstronna izolacja pianą PUR, to przywilej SealGuard 500 i HydroCeal 500. Obie natryskowe termoizolacje poliuretanowe są niezastąpione, nie tylko przy ociepleniu poddaszy pianką PUR ale przy docieplaniu i wygłuszeniu budynków biurowych, szpitali, urzędów państwowych, itp.

Budowa infrastruktury wymaga przeważnie dużych powierzchni, na więcej niż jednym poziomie i warunków dla obecności na obiektach większej grupy ludzi. Kluczową więc sprawą dla ocieplenia budynku oraz wygłuszenia jego poszczególnych segmentów staje się właściwy dobór materiałowy i technologiczny odpowiedniej izolacji pianą PUR. Zastosowanie na takich obiektach lekkiej, otwarto-komórkowej piany natryskowej SealGuard 500 lub HydroCeal 500 rozwiązuje problem wysokiej jakości ocieplenia dla dużych, użytkowych, energochłonnych powierzchni. SealGuard 500® i HydroCeal 500 posiadają doskonałą adhezję, scalają się z powierzchnią i nie stanowią dla konstrukcji budowlanej uciążliwego obciążenia. Przyjazne dla środowiska termoizolacyjne pianki natryskowe SealGuard 500 i HydroCeal 500 stanowią uniwersalny izolator, podtrzymujący optymalną temperaturę i poziom wilgotności. Czyste, świeże powietrze, brak pleśni i grzybów, komfortowa temperatura – to nie jedyne efekty, jakie osiąga się po zastosowaniu tego typu ocieplenia pianką PUR. Poliuretanowa izolacja natryskowa dodatkowo wygłusza poszczególne pomieszczenia, segmenty czy kompleksy. Systemy SealGuard 500 i HydroCeal 500 nanoszone w stanie ciekłym na izolowaną powierzchnię reaktorem do piany PUR, szybko powiększają swoją objętość do 120 razy, tworząc bezszwową, jednolitą barierę termiczną, powietrzną i akustyczną, zapobiegając jednocześnie przenikaniu pyłów, innych zanieczyszczeń i hałasu. Piany nie zawierają chemikaliów niszczących strefę ozonową, formaldehydów i azbestu, nie wydzielają substancji toksycznych, a podstawowym komponentem powodującym powstawanie pian jest wyłącznie woda.

Natrysk pianki SealGuard 500 lub HydroCeal 500 jest szczególnie efektywny w budynkach o złożonej architekturze (kopuły, arki, elementy kształtowe, przejścia poziomów itp.), cechuje się doskonałą adhezją i w jego wyniku materiał izolacyjny tworzy zintegrowaną całość z konstrukcją, wzmacniając ją strukturalnie zarazem nie powodując jej wagowego obciążania. Żywotność izolacji pianą PUR marki LALLAFOM USA ograniczona jest jedynie trwałością struktury samego obiektu.

Izolacja Pianą PUR na Obiektach Przemysłowych

Obiekty przemysłowe składają się z budynków o różnym przeznaczeniu. Począwszy od hal produkcyjnych a skończywszy na magazynach towarowych. Przy projektowaniu obiektów przemysłowych konieczne jest branie pod uwagę wymogów, określanych dla konkretnego procesu technologicznego. Znajdzie tu zastosowanie zarówno docieplenie pianą PUR otwarto-komórkową jak i izolacja pianą PUR zamknięto-komórkową.

Budowa obiektów przemysłowych najczęściej dokonywana jest przy zaangażowaniu zoptymalizowanych kosztów – z zastosowaniem lekkich, wytrzymałych i nowoczesnych materiałów, nie wymagających masywnego fundamentu. Zastosowanie na takich obiektach lekkiej piany natryskowej SealGuard 500 pozwala rozwiązać problem wysokiej jakości ocieplenia. Piany PUR usztywniają całą konstrukcję, posiadając doskonałą adhezję scalają się z jej powierzchnią a jednocześnie nie stanowią dla konstrukcji uciążliwego obciążenia. W strefy przemysłowe narażone na opary, uszkodzenia mechaniczne czy zabrudzeniach wynikające z ubocznych skutków technologii produkcji doskonale wpisze się izolacja twardą pianą PUR HeatGuard 200. Izolacyjny system poliuratonowy HeatGuard 200 świetnie sprawdza się też jako ekonomiczna i skuteczna warstwa antyskropleniowa, często pożądana pod dachami hal produkcyjnych, warsztatowych i magazynów z blachy. W tym wypadku wystarczy 3 cm tej izolacji natryskowej aby nic już nie skraplało się na wewnętrznej konstrukcji dachu i nie kapało na zawartość wnętrza i głowy pracowników.

budownictwo mieszkaniowe

Izolacje Pianą PUR w Rolnictwie, Hodowli i Rynku Agro

Szeroko pojęty rynek rolny jest od dawna świadomy zalet, jakie niosą ze sobą izolacje pianą PUR. Rolnicy, hodowcy i plantatorzy od lat korzystają z dobrodziejstw oferowanych przez poliuretanowe izolacje natryskowe.

W zabudowie rolniczej termoizolacja pianą PUR stanowi idealny system ocieplania budynków gospodarskich i hodowlanych oraz termoizolacji i hydroizolacji przechowalni, hangarów i zbiorników o różnym przeznaczeniu i konstrukcji (w tym o skomplikowanej formie).
Chlewnie, obory, stajnie, kurniki i podobne obiekty hodowlane stanowią idealne miejsce dla zastosowań izolacji pianą PUR. Odporna na parę, wilgoć, wodę i temperaturę, zamknięto-komórkowa piana natryskowa HeatGuard 200 pozwala na pozostawienie jej bez żadnej osłony i odświeżanie w razie potrzeby za pomocą zwykłej myjki ciśnieniowej. HeatGuard 200 nie ulega degradacji pod wpływem odchodów zwierzęcych i kwaśnego środowiska. Naturalne, zrozumiałe i często priorytetowe znaczenie przy termomodernizacji obiektu hodowlanego ma nieosiągalna przez tradycyjne metody izolacyjne funkcja – błyskawiczne tempo wykonania prac izolacyjnych agregatem do piany PUR. Wielogabarytowe budowle hodowlane mogą być finalnie zaizolowane pianą PUR w przeciągu jednego dnia (w przypadku kilkusetmetrowego metrażu) do maksimum kilku dni (przy kilkutysięcznikach metrażowych).

Przechowalnie owoców i warzyw reprezentują kolejny ważny segment zabudowy agro, gdzie natryskowe izolacje poliuretanowe marki LALLAFOM USA są niezastąpione. Natrysk pianki PUR o wysokim poziomie gazoszczelności i niskim poziomie przewodzenia temperatury, gwarantuje idealne warunki wnętrz przeznaczonych dla długotrwałego i bezpiecznego magazynowania zbiorów płodów rolnych. W ociepleniach pianą PUR obiektów gospodarskich czy hodowlanych, których konieczność funkcjonowania trzeba pogodzić z chęcią równoczesnego zachowania cichego obejścia gospodarskiego (izolacja akustyczna odgłosów ptactwa domowego, trzody chlewnej, bydła), doskonale funkcjonuje termoizolacyjna pianka SealGuard 500 o właściwościach tłumienia dźwięków i zatrzymywania ich wewnątrz pomieszczeń.

Wszystkie systemy izolacyjne PUR marki LALLAFOM USA nie zawierają freonu, formaldehydów, lotnych związków organicznych czy innych szkodliwych substancji. Pozwala to hodować zwierzęta i drób oraz przechowywać warzywa i owoce w absolutnie naturalnych, zdrowych warunkach otoczenia.


DEDYKOWANE PRODUKTY:

 

UŻYTKUJ LEPIEJ I TANIEJ